Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022

Informujemy, że dnia 4 stycznia 2022 r.  weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021  o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokość dodatku uzależniona jest od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz źródła ogrzewania gospodarstwa.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimska 19, 45-057 do dnia 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek dostępny jest na naszej stronie w zakładce Dodatek osłonowy.

Treść ustawy o Dodatku osłonowym: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1