Utrata dochodu z powodu obniżenia wynagrodzenia lub obniżenia dochodu z działalności gospodarczej w związku z COVID- 19.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2020

Informujemy, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID -19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać wnioski:

1. elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia

2. pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, 45-057 Opole ul. Ozimska 19

3. dokumenty, można również wrzucić do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki korespondencyjnej, która jest wystawiona na parterze w holu budynku przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

 

W zakładce „świadczenia” można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych świadczeń, a także formularze wniosków do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie dochodu jest spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę obniżenia.

 

Przykładowy wzór zaświadczenia potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z zatrudnienia
Zaświadczenie o zmniejszonym wynagrodzeniu z zatrudnienia COVID-19 (pdf) (docx)

Przykładowy wzór zaświadczenia potwierdzającego obniżenie dochodu z działalności gospodarczej
Oświadczenie o zmniejszonym dochodzie - działalność gosp. COVID-19 (pdf) (docx)