Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Koronawirus - ważne informacje

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował pakiet najważniejszych informacji dotyczących koronawirusa. Znajdziecie tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • Czym jest koronawirus?
  • Jak często występują objawy?
  • Kto jest najbardziej narażony?
  • Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi informacjami oraz stosowania się do zaleceń, które służą ograniczeniu ryzyka zarażenia.

Czytaj więcej o: Koronawirus - ważne informacje

Zmiana godzin pracy Wydział Obsługi Klienta Miejskiego Centrum Świadczeń

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020r. zmianie ulegają godziny przyjęć klientów.

Wydział Obsługi Klienta Miejskiego Centrum Świadczeń będzie czynny w następujących godzinach:

 

Czytaj więcej o: Zmiana godzin pracy Wydział Obsługi Klienta Miejskiego Centrum Świadczeń

Termin składania dokumentów o przyznanie stypendium szkolnego

Uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 

Czytaj więcej o: Termin składania dokumentów o przyznanie stypendium szkolnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 9 stycznia 2020 r. traci moc obowiązujący przepis art.  17. ust. 5. pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm. ) w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Powyższe wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. o sygn. akt SK 2/17 ( Dz. U. z 2019 r., poz.1257 ) uznającego, że ww. przepis w tym zakresie jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czytaj więcej o: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego.

OSTATNIA SZANSA NA 300+ (Dobry start)

Szanowni Klienci

Informujemy, że 30 listopada 2019 roku upływa termin na składanie wniosków o 300+ (Dobry start). Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że wnioskodawca nie otrzyma pieniędzy.

 

Czytaj więcej o: OSTATNIA SZANSA NA 300+ (Dobry start)